XL Premi de poesia "Mn. Narcís Saguer" 2024

Premi de poesia

Dotació: 1300€ i publicació de l'obra



ASSOCIACIÓ CULTURAL VALLGORGUINA

FEBRER 2024

17. El premi s’otorgarà a una obra inèdita construïda per un mínim de 300 i un màxim de 400 versos.Pot ser un sol poema, una col·lecció o un recull de poemes.

18. El tema és lliure.

El Jurat, presidit per

Miquel Lluis Muntané

està format per:

Ricard Mirabete

Josep Antoni Soldevila

Montse Assens

Mar Fontana

BASES

I. Els treballs han de ser inèdits, escrits en llengua catalana.

2. Els treballs s’enviaran en format pdf per correu electrònic a l’adreça preminarcissaguer@gmail.com, amb els següents arxius adjunts:

- (Annex 1) Fitxa de participació indicant el nom de l’autor/a, dades de contacte: telèfon, correu electrònic, WhatsApp.

- (Annex 2) Text de l’obra amb el títol i pseudònim.

El termini de lliurament serà el 15 de juny de 2024.

3. Poden participar-hi les persones físiques, individualment o en equips de treball. En aquest darrer cas, el premi serà repartit entre tots els autors signants de l’obra.

4. No s’admeten treballs premiats a d’altres concursos ni més d’una obra per autor.

5. El guanyador del Premi queda exclòs de participar-hi de nou en 5 anys.

6. La dotació del premi són 1300€ (mil tres-cents) i la publicació de l'obra.

7. Després de fer-se públic el veredicte, caldrà que es presenti el treball premiat en suport informàtic i amb la correcció d’estil feta, per tal de facilitar-ne la publicació.

8. L'edició la farà Parnass Ediciones.

9. Un nombre per determinar d’exemplars de l’obra publicada seran lliurats als autors i la resta de l’edició serà distribuïda.


10. Les deliberacions del Jurat són secretes, per tant no es donarà cap informació sobre la valoració que hagi merescut qualsevol obra no premiada.

11. El veredicte es farà públic el 28 de setembre de 2024, a les 17,30h a la sala d’exposicions de Vallgorguina.

12. En cas de manca de qualitat de les obres presentades el Premi es declararà desert.

13. El Jurat es reserva la facultat d’adjudicar accèssits.

14. L’entitat organitzadora es reserva el dret de conservar un exemplar de les obres presentades. L’obra guanyadora queda en propietat de l’Associació Cultural Vallgorguina.

15. No es retomaran els originals no premiats.

16. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

Informació:

Ajuntament de Vallgorguina :
93 867 91 25

Sr. Jaume Mora :
93 867 91 62


Associació Cultural Vallgorguina- Plaça de la Vila nº2 - 08471 Vallgorguina - tel: 93 867 91 62
Vés-hi