ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL VALLGORGUINA

Sardanes dedicades a Vallgorguina
Joan Lluís Moraleda
i Perxachs
Enric Morera i Viura
Eduard Toldrà i Soler
Antoni Sagré i Vives
Joan Aymedich Rocabayera
Pedra Gentil
Vallgorguina
Vallgorguina
La Vall de Vallgorguina
La Font de Sant Josep de Vallgorguina

Associació Cultural Vallgorguina- Plaça de la Vila nº2 - 08471 Vallgorguina - tel: 93 867 91 62
Vés-hi