Premi literari
 
   
 
 
XXXV Premi de Poesia “ Mn. Narcís Saguer” 2019
El premi s’otorgarà a una obra inèdita construïda per un mínim de 300 i un màxim de 400 versos.
Pot ser un sol poema, una col·lecció o un recull de poemes.

El tema és lliure.

El Jurat, presidit per
Miquel Lluís Muntané
està format per:
Ricard Mirabete
Josep Antoni Soldevila
Anna Garcia Garay
Jordi Julià

BASES

I. Els treballs han de ser inèdits, escrits en llengua catalana, i han d’anar acompanyats de plica tancada, a l’interior de la qual es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor. A l’exterior de la plica només constarà el títol del treball.

2. Els treballs es presentaran per quintuplicat, mecanografiats a doble espai, per una cara en format ISO A4, grapats i paginats.

3. Poden participar-hi les persones físiques, individualment o en equips de treball. En aquest darrer cas, el premi serà repartit entre tots els autors signants de l’obra.

4. No s’admeten treballs premiats a d’altres concursos ni més d’una obra per autor.

5. El guanyador del Premi queda exclòs de participar-hi de nou en 5 anys.

6. La dotació del premi són 1000€ i la publicació de l'obra.

7. Després de fer-se públic el veredicte, caldrà que es presenti una còpia de treball premiat en suport informàtic i amb la correcció d’estil feta, per tal de facilitar-ne la publicació.

8. Un nombre per determinar d’exemplars de l’obra publicada seran lliurats als autors i la resta de l’edició serà distribuïda.

9. Els originals s’enviaran a:
Premi Mn. Narcís Saguer
Llista de Correus
08471 Vallgorguina
El termini de lliurament será el 15 de juny de 2019

10. Les deliberacions del Jurat són secretes, per tant no es donarà cap informació obre la valoració que hagi merescut qualsevol obra no premiada.

11. El veredicte es farà públic el 29 de setembre de 2019 a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vallgorguina.

12. En cas de manca de qualitat de les obres presentades el Premi es declararà desert.

13. El Jurat es reserva la facultat d’adjudicar accèssits.

14. L’entitat organitzadora es reserva el dret de conservar un exemplar de les obres presentades. L’obra guanyadora queda en propietat de l’Associació Cultural Vallgorguina.

15. No es retomaran els originals no premiats.

16. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

Informació:
Ajuntament de Vallgorguina
938679125

Sr. Jaume Mora
938679162
 
 
  Associació Cultural Vallgorguina- Plaça de la Vila nº2 - 08471 Vallgorguina - tel: 93 867 91 62 - acv.vallgorguina@gmail.com